PARTIYA DEMOKRATA KURDISTAN - XOYBUN

PDK - XOYBUN01 Destpk : Ehmed Xan - Memozn


01 Destpk :
______________


Sernamey name, nam Ellah
B nam w natemam e wellah

Ey metle' husn 'iqibaz
Mehbb heqq mecaz

Nam te ye lewh nameya 'iq
Ism te ye neq xameya 'iq

B neq te, neq xame xam e
B nam te, name natemam e

Nam te ye ahibeyt meqsd
Fihrist mukatebat mehmd

Medmn muraselat la-reyb
Mehd mukaefat bi-l-xeyb

Mehbb qulb men lehu l-qelb
Qelban tu dik bi ba xwe ve celb

Me'q tu y, bi fexr naz
'Aiq tu y, lk bniyaz

Mutleq tu mufd mustefad
Bubhe murd hem murad

Nr tu di husn-i ry dildar
Nar tu di qelb 'aiq zar

em' , ne ji qism nr nar
ems , ji 'eyan tu perdedar

Genc tu di nv tilism 'alem
Kenz tu 'eyan ji ism adem

Ev 'alem adem mehd
Ev mumkin masiway mewcd

Hemiyan bi te ye mudare debr
Feyyad riyad xelq we-l-emr

Emr te bi lefz kun du 'alem
Mewcd kirin, xered i adem

Adem bi xwe yek ji herdiwan e
Yek herf e ji emr kun fe-kane

Ew herf, heqqeta muheqqeq
Hem emr e bi qudreta te hem xelq

Ebah muressem in ji nast
Erwah muwessem in ji laht

Ev rh cesed bi cebr ikrah
Tezwc byn bi emr Ellah

Nast egeri rengsefal e
Laht ji pertewa cemal e

Herfa ko me got, neqihr e
L meqsed me'neya w kr e

Zahir te eger numaye suxra
Batin ew e neq xame kubra

Mewcd e di w ehadet xeyb
Mehd e di w siyadet 'eyb

Insan bi xwe hem zelam e hem nr
Adem ji te hem qerb e hem dr

Hind weh ko cins 'alem ne
Ew tabi' new' adem ne

Evrenge felek hem mu'ezzem
Evende melek hem mukerrem

Ev karegeha 'ezm dewwar
Ev baregeha bed' seyyar

Evende zemn digel 'enasir
Evrenge 'ered digel cewahir

Evendehe ni'met nefa'is
Evrengehe me'kel melabis

Evendehe mudde'a metlb
Evrengehe muteha mehbb

Heywan me'adin nebatat
Metlb meqasid muradat

Bi l-cumle ji bo me ra li kar in
Fi l-cumle ji bo me ber di bar in

Heqqa ko te xwe nizam rewneq
Tertb kirin ji bo me el-heq

Em xafil 'atil gunehkar
Mayne di qeyd nefsi emmar

Nnin me di qelb fikr zikrek
Nakin bi zeban hemd ikrek

Xan ko nehin bi qelb zakir
Bar bide w zeban akir
Ehmed Xan******