PARTIYA DEMOKRAT´A KURDISTAN - XOYBUN

PDK - XOYBUNMir Mişkot


Mîrmişkot Ketîyé Kizot:

Rojeki mişkkî u mirîşki dikevin baxskî,mışk dibeje ku ki xwe jı ser vi arduye xwe bave aliye din ew serkeftiyé.Mirişk dıbeje temam.Mışk dıbéje ewlî tı xwe bavé.mırışk ser er dıfıre aliye din.Sıra te mişk.Mişk çer xwe dave dıkeve nav kızot u nav erdda dımıre.Mırışk pır dıkari u seré xwe dı nav xwelida dwe u tiné.Der ber ave.Av je dıpırsé:

-ti çima ser bı xwelî

mirişk dıbeje:

-tu,ezé ser bi xwelî ,mir mışkot ketiye kızot

vi demé av ji xwe şelîn dike.

Çuçik te ser ave u jı ave dipirse :

- avé tı çima şelin melin

av dibejé:

-tu,ezé şelin melin,mirişka meyé ser bi xwelî ,mir mışkot ketiye kızot.

vi demé çuçik ji jı kara pere xwe diweşîne u dere ser dare.

Dar jé dipirse:

-le tı çıma wer per weşandi:

çuçik dibejé:

-tu,ezé per weşandi ,ava meyé şelin melin,mirişka meyé ser bi xwelî ,mir mışkot ketiye kızot.

vi demé dar ji jı kara pele xwe diweşîne .

gavan ki te bın daré u dıpırse jı darera:

-daré,tı çıma ver pel weşandiye:

dar dibéje:

-tu,ezé pel weşandi ,çuçika meyé per weşandi ,ava meyé şelin melin,mirişka meyé ser bi xwelî ,mir mışkot ketiye kızot.

vi demé gavan ji jı kâra sazé dı kuna xura diké.kiza gavan te cem bave xwe jéra satilki mast aniye.Dema bave xwe bi vî halé dibine jé dıpırse:

-bavo tı çıma ver kun bi saz?

Merik dibéje:

-tu,ezé kun bı saz ,dara meye pel weşandi ,çuçika meyé per weşandi ,ava meyé şelin melin,mirişka meyé ser bi xwelî ,mir mışkot ketiye kızot.

Vi demé kîzik ji jı qâra satıla mast seré xwda diké u berve mal dere.Dere male mezedike dîya vi vay ser selé nan lé dixé.Dayika wî kizaxw bi vî halé dibîne u jé pırs dıke:

-kizamin tı çıma ver ser bi mast?

Kîza wî dibéje:

-tuu, ezé ser bi mast ,baveminé kun bı saz ,dara meye pel weşandi ,çuçika meyé per weşandi ,ava meyé şelin melin,mirişka meyé ser bi xwelî ,mir mışkot ketiye kızot.

Jinik jı kâra hama derpe xwe der dıxe u ser sele rudiné.

Cirana jınıke meze dıke ku due:

-va çi halé ciran

jınık dibéje:

-tuu, ezé kun bi sel,kîzaminé ser bi mast ,meréminé kun bı saz ,dara meye pel weşandi ,çuçika meyé per weşandi ,ava meyé şelin melin,mirişka meyé ser bi xwelî ,mir mışkot ketiye kızot.

Vi deme cirana wi dibéje:

-va hokas rezili u qâr jı bo mişki hat ser vé?

Herem: Amed

Berhevker:Genco