PARTIYA DEMOKRATA KURDISTAN - XOYBUN

PDK - XOYBUNPk Pka Kerna, l bele z ze Perana


i hebu i tnebu xwesk hebuy ,bukek hebuye .Xwesi zahf axsi u sur biye.Xre buk j deste we de tne biye .Ne av dide ne ji nan didi buje,Buke j ber we Xwesi pir dkandiye.Sbe mala xwe rej dikiri pak dikiri .w wexte ,sergi tne buy .J rirkrne va erd av dkirine xwesi tte xwue xwarn ved artiye .Sandk ji j jori ode biye ,buke n dkanu j sandke nane xwue derx u buxare. Vek li ser erdi av kri peke nga bli bkn, xwesi j bukere diqar.J bo we trse de vere tu nan buxe?Buke j nezda ne xwe dib u dimre.lawk xwes fam kr ku dayik xwe pir qddar u sr biye .We car jnek yaman u fena tine dibe ancax va jina b v daykra ba bike .Nave jine per biye u zehf yaman biye ,xwesi d sal l ve buk ra j mina e bere dike .Sandk l jor kilt dik,u male av dike maxset buk li ser derbast nab u nan naxwe.

Buke ja l dinere usa nabe.Bele buke pr br u t dm.Per dere kerek tine u li kere siyar dibe.Bi v hal derbast jor dib u nan xwe ji sandiq der dix .Xwes tek u i bibne ,ker ketiye male.Xwes ji buk prs dike :

-Buk ,buk va y?

Buk dibje:

-Xalt, ker ketye maleme u nan me xwary

Xwes difikir u d bje

-Pk Pka Kerna, l bel z ze Perana.


Herem:Anatola Navn

Berhevker:Bawer