PARTIYA DEMOKRATA KURDISTAN - XOYBUN

PDK - XOYBUNMEM ZN (DESTPK)

MEM ZN ( DESTPK )

Sernamey name, nam Ellah
B nam w natemam e wellah

Ey metle' husn 'iqibaz
Mehbb heqq mecaz

Nam te ye lewh nameya 'iq
Ism te ye neq xameya 'iq

B neq te, neq xame xam e
B nam te, name natemam e

Nam te ye sahibeyt meqsd
Fihrist mukatebat mehmd

Medmn muraselat la-reyb
Meshd mukasefat bi-l-xeyb

Mehbb qulb men lehu l-qelb
Qelban tu dik bi ba xwe ve celb

Me'sq tu y, bi fexr naz
'Aiq tu y, lk bniyaz

Mutleq tu mufd mustefad
Bubhe murd hem murad

Nr tu di husn-i ry dildar
Nar tu di qelb 'aiq zar

em' , ne ji qism nr nar
ems , ji 'eyan tu perdedar

Genc tu di nv tilism 'alem
Kenz tu 'eyan ji ism adem

Ev 'alem adem meshd
Ev mumkin masiway mewcd

Hemiyan bi te ye mudare debr
Feyyad riyad xelq we-l-emr

Emr te bi lefz kun du 'alem
Mewcd kirin, xered i adem

Adem bi xwe yek ji herdiwan e
Yek herf e ji emr kun fe-kane

Ew herf, heqqeta muheqqeq
Hem emr e bi qudreta te hem xelq

Esbah muressem in ji nast
Erwah muwessem in ji laht

Ev rh cesed bi cebr ikrah
Tezwc byn bi emr Ellah

Nast egeri rengsefal e
Laht ji pertewa cemal e

Herfa ko me got, neqihr e
L meqsed me'neya w kr e

Zahir te eger numaye suxra
Batin ew e neq xame kubra

Mewcd e di w ehadet xeyb
Mehd e di w iyadet 'eyb

Insan bi xwe hem zelam e hem nr
Adem ji te hem qerb e hem dr

Hind weh ko cins 'alem ne
Ew tabi' new' adem ne

Evrenge felek hem mu'ezzem
Evende melek hem mukerrem

Ev karegeha 'ezm dewwar
Ev baregeha bed' seyyar

Evende zemn digel 'enasir
Evrenge 'ered digel cewahir

Evendehe ni'met nefa'is
Evrengehe me'kel melabis

Evendehe mudde'a metlb
Evrengehe musteha mehbb

Heywan me'adin nebatat
Metlb meqasid muradat

Bi l-cumle ji bo me ra li kar in
Fi l-cumle ji bo me ber di bar in

Heqqa ko te xwe nizam rewneq
Tertb kirin ji bo me el-heq

Em xafil 'atil gunehkar
Mayne di qeyd nefsi emmar

Nnin me di qelb fikr zikrek
Nakin bi zeban hemd ikrek

Xan ko nehin bi qelb zakir
Bar bide w zeban akir

* * * * *
Ey ukr te cewhera zeban
Wey zikr te seyqela cenan
Ey wahid berk yekta
Wey wacid bnezr hemta

Ey baqiy bzewal da'im
Wey hadiy bfenay qa'im

Ey xaliq erd 'asimanan
Wey xaliq cumle ins canan

Mulk melek felek bi carek
Bi l-cumle te kirin tebarek

ubhaneke kulle ma xeleqte
Ehsente fe-keyfe ma feleqte

Her ko te kir ey nikkar
Heryek di hed xwe da sezawar

Ev neh sedef di pirmirar
Dirr di sefd, sefaf tar

Heft di mial durr xeltan
Here cihet ihar erkan

Hers weled di pirmewald
Xebra sema digel meqald

Lewh qelem sewabit 'er
Heywan nebat me'den fer

Zahir kirin ev qeder sena'i'
Peyda kirin ev qeder beda'i'

Heryek ji 'edem kirin te peyda
Ibda' kirin te b heyla

Fi l-cumle i ewwel i axir
El-qisse i mu'min i kafir

Her yek ji te ra we bne mezher
Ewreng di wan tu by mudmer

B husn-i te nne wan wucdek
B nr-i te nne wan numdek

Hikmet ew e batin zahir
Qudret ew e xa'ib hadir

Nnin te tecezzu' temekkun
Emma we di wan dik tewettun

Goya hem cismek in tu can
Goya hem sehrek in tu xan

Husna te ye zneta hebban
Reka te ye xreta reqban

Meyla te ye 'aiqan dikit
Derd te ye dil ji ber diit

rn te kire ekir li Perwz
Ferhad ji reng esk xwnrz

Leyla te kire bela li Qeys
Ramn bi te ram b li Weys

Ysif te ira numa Zuleyxa
Wamiq te kusa gihande 'Ezra

x weko pnce hec bijar
Dn kir te ji bo kea kufar

Nlfer nazperwer kir
Ew j te li mihr muter kir

Balay bilind te daye ser wan
Pabend bela te da tezer wan

Sorgul te kirin ji xar peyda
Bilbil te kirin hezar seyda

Xwereng te da giyay sorgul
Xwedeng te da neway bulbul

Ronah te da ser emalan
Perwane kirin bi ewq talan

Mehbb te kirin di dilke
Meczb te p kirin musewwe

Ev 'iq mehebbeta di dil da
Ev zulf-i elail di mil da

Aya ne te kirin muqabil
Heryek te bi hev kirin mu'adil

Ayne te kirin mukerrer
Husna xwe di wan te kir musewwer

Ayne li p-i ttiyan girt
Davik te li p-i kviyan girt

Ayne ji wan we ye ko av e
Ew 'ekis ji wan we ye ko tav e

Neq te dibnin ew di av
Nakin hezer ji av dav

Lebtesne teleb dikin zelal
W dane dam zulf xal

Meqsd ko b ji p ve hadir
D qesd bikin cem' nazir

Tt bi xwe ma ekir dirjin
Her dibihn ew dibjin

W meqsed muxteser dibnin
Pabend dibin gelek dimnin

Meqsd murad dil tu a y
Emma tu tudillu men tea'

Her te div bib delal
Pabend dik bi zulf xal

Her ko tu bn ser hdayet
V ra Bekir bik 'nayet

Hadir w dib meqam me'lm
Ger xadim e w digr mexdm

B secde te ey cenab me'bd
Adem kire qiblegah mescd

'sa kusa gihande ewcan
Aya bi i te hebande ew can

Dersa ko bi xef te gote Idrs
Elbet di meqam teqds

Ibls, feqr bcinayet
Hind te heb digel 'inayet

Her roj-i dikir hezar ta'et
Lewra ko te da w istita'et

W secde nekir li xeyr me'bd
Gra te ji ber der xwe merdd

Yek secde nebir li p exyar
Qehra te kire muxellide n-nar

Elqisse ji hikmeta te agah
Ferdek me ned tebareke l-lah

'Irfan-i teleb di ahib idrak
Derheqq te gote ma 'erefnak

Xan bi nezaniya xwe derheq
Gumrah bibit ne dr e el-heq

Illa ko meger mu'n Xwida bit
Ya rahiber w Mustefa bit

Ya reb bi heqq Mustefa k
Xan bi xwe ra tu asina k
* * * * *
Saq tu ji bo Xwid kerem ke
Yek cur‘e’ mey di cam-i Cem ke
Da cam bi mey cihannuma bit
Her me irade ye xuya bit

Da kef bibit li ber me ehwal
Kan dibitin muyesser iqbal

Idbara me w giha kemal
Aya bye qabil zewal

Ya her wehe d li ’stiwa bit
Hetta weko dewr munteha bit

Qet mumkin e ev ji erx lewleb
Tali‘ bibitin ji bo me kewkeb

Bext me ji bo me ra bibit yar
Carek bibitin ji xwab hiyar

Rabit ji me j cihanpenahek
Peyda bibitin me padiahek

r hinera me bte dann
Qedr qelema me bte zann

Derd me bibnitin ‘ilac
‘Ilm me bibnitin rewac

Ger d hebya me serfirazek
Sahibkeremek suxennewazek

Neqd me dib bi ikke meskk
Ned’ma wehe brewac meskk

Herend ko xalis temz in
Neqdn bi ikkey ‘ezz in

Ger d hebya me padiahek
La‘iq bidiya Xwid kulahek

Te‘yn bibya ji bo w textek
Zahir vedib ji bo me bextek

Hasil bibya ji bo w tacek
Elbette dib me j rewacek

Xemxwar dikir li me yetman
Tnane der ji dest le‘man

Xalib nedib li ser me ev rm
Nedibne xirabey di dest bm

Mehkmi ‘eleyh se‘alk
Mexlb muti‘ tirk tack

Emma ji ezel Xwid wisa kir
Ev rm ‘ecem li ser me rakir

Tebe‘iyyet wan egeri ‘ar e
Ew ‘ar li xelq namidar e

Nams e li hakim emran
Tawan i ye a‘ir feqran

Her bire r dest himmet
Debt kir ji bo xwe bi mr dewlet

Lewra ko cihan wek ‘ers e
W hukim di dest r rs e

L ‘iqd sedaq mehr kabn
Lutf kerem ‘eta bexn

Pirs ji din min ev bi hikmet
Mehra te i gote min ko himmet

Hasil ko din bi r ihsan
Tesxr dibit ji bo w insan

Ez mame di hikmeta Xwid da
Kirmanc di dewleta din da

Aya bi i wech mane mehrm
Bi l-cumle ji bo i bne mehkm

Wan girt bi r sehr uhret
Tesxr kirin bilad himmet

Her mrek wan bi bezl Hatem
Her mrek wan bi remz Ristem

Bif‘kir ji ‘ereb heta ve gurcan
Kirmanc ye bye ubh burcan

Ev rm ‘ecem bi wan hisar in
Kirmanc hem li ar kinar in

Herdu terefan qebl kirmanc
Bo tr qeda kirne amanc

Goya ko li serhedan kild in
Her ta’ife seddek in edd in

Ev qulzim rm behr tack
Hind ko bikin xurc tehrk

Kirmanc dibin bi xwn mulettex
Wan jk ve dikin misal berzex

Cwamr himmet sexawet
Mrn xret celadet

Ew xetm e ji bo qebl ekrad
Wan dane bi r himmet dad

Hind ji seca‘et xeyr in
Ewend ji minnet nefr in

Ev xret ev ‘uluww himmet
B mani‘ heml bar minnet

Lew pk ve heme btifaq in
Da‘im bi temerrud siqaq in

Ger d hebya me ittifaqek
Vk ra bikira me inqiyadek

Rm ‘ereb ‘ecem temam
Hemiyan ji me ra dikir xulam

Tekml dikir me dn dewlet
Tehsl dikir me ‘ilm hikmet

Temyz dibn ji hev meqalat
Mumtaz dibn xwidankemalat
* * * * *

Xan ji kemal bkemal
Meydana kemal dte xal
Ye‘n ne ji qabil xebr
Belk bi te‘essub ‘er

Hasil ji ‘inad eger ji bdad
Ev bid‘ete kir xilaf mu‘tad

Saf emirand vexwar-i durd
Manend der lisan kurd

naye nizam intizam
Ksaye cefa ji boy ‘am

Da xelq nebjitin ko ekrad
Bme‘rifet in, besl bunyad

Enwa‘ milet xwidankitb in
Kirmanc-i ten di bhesb in

Hem ehl nezer nebn ko kirmanc
‘Iq-i nekirin ji bo xwe amanc

Tk da ne di talib in, ne metlb
Vk ra ne muhibb in ew, ne mehbb

Bbehre ne ew ji ‘iqibaz
Farix ji heqq mecaz

Kirmanc ne pir di bkemal in
Emma di yetm bmecal in

Fi l-cumle ne cahil nezan in
Belk di sefl bxwidan in

Ger d hebya me j xwidanek
‘Alkeremek, letfedanek

‘Ilm hiner kemal iz‘an
i‘ir xezel kitab dwan

Ev cins biba li ba w me‘ml
Ev neqd biba li nik w meqbl

Min d ‘elema kelam mewzn
‘Al bikira li ban gerdn

Bna ve rha Mel Cizr
P hey bikira ‘El Herr

Keyfek we bida Feqiy Teyran
Hetta bi ebed bimay heyran

i b’kim ko qew kesad e bazar
Nnin ji qumas-i ra xerdar

Xasma di v ‘esr da ko himyan
Me‘sq hebb e bo me hemiyan

Ye‘n ji teme‘ dirav dnar
Heryek ji me ra we bne dildar

Ger ‘ilm temam bid bi polek
Bifro tu hikmet bi solek

Kes nakite meyter xwe Cam
Ranagiritin kesek Nizam

Weqt ko me d zeman e evreng
Fi l-cumle li ser dirav b ceng

Hez kir me bibne kmiyager
Gava ko me d neb muyesser

Nisfiyye me plek ‘emel kir
Tesfiyye cewher dexel kir

Qelb me nekir qebl-i hle
Qet bo xered neb wesle

Dn neket bi dest me dnar
Pas ji near byne seffar

Sifr xwe y xef me ekera kir
Qirtasiye b me l du‘a kir

De‘wet geriya bi sidq icabet
B wasite qezay hacet

Ev pol egeri bbeha ne
Yekr ne saf bbeha ne

Bhle xurde temam in
Meqbl mu‘amela ‘ewam in

Kirmanc ye sirf e, bguman e
Zr nne bibn sipdeman e

Sifr me y sor e, aikar e
Zv nne bibn ko kem‘eyar e

Neqd me mebje kembeha ye
B ikkey ah sehrewa ye

Ger d bibya bi erb-i menqs
Nedima wehe brewac mexss

Mehbb e, bi kes ne namizad e
Lew bextsiyah namurad e

Qirtasiyeya me bpenahan
B derb-i qebl-i padiahan

Me‘ll e li ba gelek ‘elman
Meqbl e li ba gelek hekman

L hakim weqt-i me‘rifetnak
Mesm‘ nekir bi sem‘i idrak

Mr ko bi nav Mrza ye
Mehza nezera w kmya ye

Qelb di zexel dikit bilor
Pol di dexel dikit filor

Sed bar hebin fils ehmer
Derhal-i dikit bi yek nezer zer

E‘lay dikit bi qehr edna
Ednay dikit bi lutf e‘la

Pasan digirit wek esran
Aza dikitin wek feqran

Herroj hezar bnewayan
Herlehze bi lutf sed gedayan

Zengn dikitin bi dest himmet
Hikmet ew e nakitin u minnet

Ger d w nezer bida me carek
Iksr teweccuha mubarek

Ev qewl hem dikirne es‘ar
Ev pol hem dibne dnar

Emma nezera w zde ‘am e
Lew xas-i nezer ji dil neda me

Ew rehmet xas e bo ‘ewam
Ya Reb, tu bid w her dewam


Ehmed Xan, Mem ZnFermo, li vir mizeke !

Kurdistan Welat Kurdaye ! Her Bij Kurd Kurdistan !

http://www.pdk-xoybun.com

http://www.xoybun.com/extra/slide/Unbenannt-2.swf


http://www.xoybun.com/gallery/albums/PDK-XOYBUN/Nexise_Kurdistana_Piroz_xv1.jpg


http://www.xoybun.com/gallery/albums/PDK-XOYBUN/Nexise_Kurdistana_Piroz_xv2.jpg


Kurdistan Welat Kurdaye ! Her Bij Kurd Kurdistan !