PARTIYA DEMOKRATīA KURDISTAN - XOYBUN

PDK - XOYBUNMahir BarwarÓ : řÍxÍ Zana an yÍ Nezana !!!!!


řÍxÍ Zana an yÍ Nezana !!!!!

 • Ji mÍj were ( ji berÍda ) őslamiyÍn tondiraw Ż netewe perÍsÍn Ereb, li gel dagirkerÍn li yÍn KurdistanÍ di xebitin ku Kurdistaniya hÓni Áanda ( kultorÍ ) xwe yÍ gemar biken, ko wan ji nifĢÍn xwe yÍn kevin wergirtÓne. Her ji beri őslamÍ Ż virda, ev kultorÍ zÓndi bi gorkirna kiÁan li beri őslamÍ, serjÍ kirna hevrika li seri Ż birna serÍ wan bo serokÍ  lÍ ( EĢÓretÍ ). Herwesa tÓror kirna xelkÍ bi xafleti ve an li ser nivÍjÍ, herweki ligel őmamÍn piĢti PÍxemberi hatin kirin Ż rŻdana li kerbela li gel Hessen Ż HusseynÓ kirin.

  Ji bilÓ karÍ wan yÍ qirÍj, li gel nehezÍn xwe bi xapandina wan Ż xaztina wan bo cem xwe, bo pÍkÓnan Ż hevaltiyÍ Ż dostaniyÍ... Ji nÓĢkekÍve dest biser dagirtin Ż ji navbirina wan. Her wek xuyaye ku piranÓya serokÍn Kurda bi vi rengi dagirkerÍn KurdistanÍ xapandine Ż ji binbirine ( qetil Ż am kirine ). Ji ber wÍ ÁendÍ ku li berokÍn Ģeri Ģikestin anÓne we xwe li ber ĢerÍ wÍrek Ż bi mÍrani negirtine. Hewar birine ber rÍkÍn diji mirovatiyÍ yÍn ne navdewleti yÍn ne řer' Ó…

  KurdistanÓ ya her ji hebŻna wan heta Óro ji xwedi kulturek ĢaristanÓ ( medenÓ ) ne. KultorekÍ sade Ż hez Ż birati Ż pÍkve jiyanÍ ne, dŻr ji kerb Ż xweperÍsiyÍ ye.

  Zor zana wesan bu diÁin ku ji ber vÍ ÁendÍ KurdistanÓ ya hebuna xwe ji dest dane. CudahÓya van herdŻ kultura hindi navbera Erd Ż AsÓmana ye. Lew piranÓ ya Kurdistani ya geheĢtine hindÍ ku Ái qas zŻ tir ji hev veqetÓn, bi serÍ xwe bin, xwe ji vegirtina vi kultuÍ qirÍj dŻrxin baĢtire. ( Li gel rÍzÍn min bo layenÍn di yÍn baĢ di vÓ kultorida, ku Ái Kultur di bÍ kÍmasi nÓnin we di piraktik da di hÍn ĢÍwandin ) …

  Minakek rohin Ż zelal, li ser vi babeti, li  raqÍ Ż li ser destÍ rijÍma SeddamÓ piĢti borina pitir ji 1400 sala li ser kulturÍ zindi bi Áalkirin ( gor ) kirin, di hewa Enfala li sala 1987 - 1988' da 182.000 Kurdistani yÍn bÍgoneh ( sivÓl ) ku piranÓya wan zaru Ż jin bun li ÁolÍ jÍriya  raqÍ bi hevrea Ż zindi bingor kirin … Li gel 8000 BarzanÓ yan Ż 5000 ra li HelebÁe bi gaza jehri xendiqandin, serbarÓ bi dehan hezar gencÍn KurdÍn FeylÓ ku heta niho di hindane.

  Diyarda, diya heri qirÍj, li sala par li hewlÍrÍ hate aĢkerakirin, ku demek dirÍj bo grub' beka terorista bi serokatiya řÍx Zana bi sedan xelkÍ hejar di revandin Ż li serdavÍn mala xwe da serjÍ dikirin Ż leĢÍ cenaza parÁe parÁe dikirin Ż di havÍtine hinde cihÍn cuda cuda, li dewro berÍn bajÍri . VÍ gurupÍ gelek kiÁ ji bazar an li ser cadÍn dervey bajari revandibun Ż li serdava da kamire danabun, karÍ ( gohnÍlÍ ) seksÓ li gel dikirin Ż bi wan filma gef lÍ dikirin, da li gel wan biminin Ż kar biken Ż ji bo keyfa tolazÍn vÍ gurupÍ bi kar di anÓn .

  řÍx Zana; bi fÓta dagirkerÍn KurdistanÍ di viya kulturÍ tirs Ż terorÍ binine nav civata KurdistanÍ Ż gencÍn me, zaroyÍn me hÓni vi KulturÍ biken, herwesa pÍkolkirin ji bo jinav birna KulturÍ resenÍ KurdistanÓ, ku kulturÍ pÍkve jiyan Ż hev qebŻl kirin Ż rÍz lihev girtin Ż viyanÍ ye.

  LÍ bila bo dagirkerÍn KurdistanÍ zelal bit ku ev KultorÍ resenÍ Kurdistani ku jiyÍ wi ji 4 000 salan pitire... Bi find Ż fÍlÍn xwefiroĢÍn wek řÍxÍ Nezan Ż fita dagirkerÍn KurdistanÍ nayÍ gohartin. We Kurdistani baĢ di wan gehiĢtine we Ídi nayÍn xapandin. SerÍ wan wÍ gorÓ Seddam Ż nehezÍn di yÍn dagirkerÍn KurdistanÍ biken .

  KurdistanÓ vi kulturÍ qirÍj nahebÓnin. Kurdistani ya bi bawer ev ola ( dÓnÍ ) pÓroz wergirtiye, we ev dine ji her ji bo binbirkirna vi kulturÍ hatiye. Bi vÍ ÁendÍ dirbi ( zererÍ ) li xwe Ż li ola ( dÓnÍ ) xwe diden, ku őslam ji wan valaye ( beriye ).

  řÍxÍ Nezan ( Cahil ) Ż taqima terorista wi dikevne destÍ edaletÍ Ż ji layÍ PolÍs Ż PÍĢmergÍn qehreman ve bi tevayÓ di hÍn girtin Ż li HewlÍra paytext lÍpirsÓn li gel di hÍt kirin .Van TÓrorista dan ( Óitiraf ) bi kiryarÍn hovaneyÍn xwe kirin, we bi vekiri li ser Kurdistan - TV hatine niĢandan we Áawaniya pÍkÓnana wan tawana aĢkera kirin .

  Van TÓrorista Áawaniya revandina xelkÍ sivil Ż berzekirna wan, paĢÓ serjÍ kirna wan Ż fÍrkirna xwe li ser karÍn serjÍkirnÍ Ż birrÓn Ż parÁe parÁekirna endamÍn MirÓ ya wan Ż havÍtina wan aĢkera kir .

  Herwesa ew karÍn Peqandina TirombÍlÍn bombekiri li ber cihÍn qelebalix aĢkera kirin .

  Hukumeta herÍma KurdistanÍ ew dane dadgeh kirin. Li roja 21 .09. 2006 da ji wan 11 kes li qinarÍ ( Ódam kirin ) dan ku li pÍĢiya hemiya řÍxÍ Tirorista řÍx Zana, we gihandine cezayÍ xwe, we bune Óbret bo hemi caĢ Ż xwe firoĢÍn Kurd Ż KurdistanÍ we nehez Ż dagirkerÍn KurdistanÍ .

  Ya zanaye piĢti girtina vÍ gurupa Tiroristi Ái karÍ di yÍ Tiroristi nehatine encam dan, xelkÍ KurdistanÍ bi arami Ż Ímnahi di jin …

  Biji KultorÍ viyanÍ Ż bi hevra jiyanÍ
  Nemine kulturÍ ve biranÍ Ż dagirkirnÍ


  Almanya, 28.09.06
  Mahir BarwarÓ

  barwari@web.de

  01. 11. 2006


  Mahir BarwarÓ

  barwari@web.de

  Kurdistan WelatÍ Kurdaye - Her BijÓ Kurd Ż Kurdistan

  http://www.pdk-xoybun.com

  http://www.xoybun.com/extra/slide/Unbenannt-2.swf


  http://www.pdk-xoybun.com/nuceimages/Newroz_Kurdistan_PDK_Xoybun_x1.jpg


  http://www.pdk-xoybun.com/nuceimages/Nexise_Kurdistane_PDK_b.jpg